Bc. Jan Brzobohatý

Master's thesis

Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti

Eating habits and drinking regime in employees of chosen company
Abstract:
V této diplomové práci na téma „Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti“ byl zjištěn současný stav stravovacích návyků, pitného režimu a fyzické aktivity u zaměstnanců Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje. V úvodní teoretické části této diplomové práce autor rozebral stav dosavadních poznatků o stravovacích návycích, vlivu cvičení na zdraví …more
Abstract:
The purpose of my thesis ´Eating habits and drinking regime among the employees of a selected company´ was found the current state of eating habits, drinking regime and physical aktivity among the employees of Police of the Czech Republic, Regional Directorate of the South Moravian Region. In the introductory theoretical part I analize the state of current knowledge of eating habits, the effect of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií