Theses 

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Disertační práce

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Analysis and Comparison of the "Elementary School Programme" and "General Education Programme for Basic Education”

Anotace: Cílem výzkumu bylo zjistit, zda nová školská reforma přinese kvalitnější a efektivnější vzdělávací proces pro žáky, podílející se na rozvoji těch životních dovedností (klíčových kompetencí), které jsou pro dnešní dobu rozhodující. Studie srovnává výsledky výchovně vzdělávacího procesu v oblasti klíčových kompetencí u 2 studijních programů na základních školách, jdoucích v návaznosti těsně za sebou – program „Základní škola“ a „Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání“, respektive „Školní vzdělávací program“. Využili jsme v květnu roku 2009 stávající situace na základních školách, kde v posledním 9. ročníku byli žáci vyučování podle programu základní škola a ve 14 pilotních školách po celé ČR se realizovala a ověřovala čtvrtým rokem výuka podle vlastních školních vzdělávacích programů. Výsledky ukázaly nevýznamné rozdíly u jednotlivých položek dotazníku, tudíž školní vzdělávací programy, pokud mají splňovat očekávané cíle, musí projít ještě dlouhou cestou pedagogické evaluace.

Abstract: The aim of our research was to determine whether the new education reform will bring a better and more effective learning process for pupils involved in the development of the life skills (key competencies) which are critical these days. The article compares the results of the education process in the field of key competencies included in two education programmes at elementary schools following in close succession - the "Elementary School Programme" and "General Education Programme for Basic Education” and/or “The School Education Programme”. In May 2009 we summarized the current situation at primary schools, where the last 9th grade pupils were instructed according to the Primary School Programme while 14 pilot schools throughout the Czech Republic implemented and verified the fourth year of teaching according to their own education programmes. Results showed insignificant differences in the respective questionnaire items, therefore, education programmes, if they are to meet the expected targets, must pass through a long educational evaluation.

Klíčová slova: Rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, klíčové kompetence, pilotní školy, kontrolní školy, General education programme, school education programme, key competencies, pilot schools, monitored schools

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc., doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz