Bc. Michala ZIMKOVÁ

Diplomová práce

Aplikace standardů kvality v transformovaném zařízení pobytové sociální služby

Application quality standard in transformed residential social services facility
Anotace:
Tématem diplomové práce je "Aplikace standardů kvality v transformovaném zařízení pobytové sociální služby". Cílem je zmapování přístupu k vybraným standardům kvality sociálních služeb pracovníky přímé péče chráněného bydlení, které nově vzniklo po transformaci velkokapacitního ústavního zařízení, poskytující sociální služby osobám se zdravotním znevýhodněním. Klienti doposud užívali sociálních služeb …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is "The Application of Quality Standards in A Transformed Social Services Facility". The goal is to map out the approach to selected quality standards of social services of direct care staff in the sphere of protected housing which newly came into being after the transformation of a large-capacity institutional facility providing social services for disabled people. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Filipi, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIMKOVÁ, Michala. Aplikace standardů kvality v transformovaném zařízení pobytové sociální služby. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta