Aneta Mikulíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Aktuální trendy fundraisingových kampaní NNO a reakce společnosti

Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit aktuální trendy fundraisingových kampaní nevládních neziskových organizací a reakci společnosti. Teoretická část pojednává o tématech fundraisingu a public relations, ve výzkumné části práce se snažím určit, jak veřejnost vnímá neziskové organizace a také o jaká témata se neziskové organizace z pohledu veřejnosti zajímají. Dále se snažím zjistit, jakým způsobem veřejnost …více
Abstract:
This work aims to determine the current trends of the fundraising campaigns of non-governmental non-profit organizations and the society’s response. The theoretical part deals with the topics of fundraising and public relations, in the research part of the work I'm trying to determine how the public sees non-profit organizations and also about what topics are non-profit organizations interested from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ester Danihelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce