RNDr. Mgr. Mária Chropeňová, Ph.D.

Bachelor's thesis

Kontaminace horských půd perzistentními organickými polutanty

Contamination of mountain soils by persistent organic pollutants
Abstract:
Perzistent organic pollutants (POP) are group of compounds, leading to bioaccumulation and long range atmospheric transport. In my work I was focused on polychlorinated bifenyls, organochlorine pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons. I described their properties, resources, fate and contamination level in environment. The selected matrix was mountain soils because of study of transport these …viac
Abstract:
Perzistentné organické polutanty (POP) je skupina látok, ktoré majú tendenciu k bioakumulácii a diaľkovému transportu. V práci som sa zamerala na polychlórované bifenyly, organochlórové pesticídy a polycyklické aromatické uhľovodíky. Popísala som ich vlastnosti, zdroje, osud a kontamináciu v prostredí. Vybranou sledovanou matricou bola horská pôda, v ktorej prostredníctvom vyčesávacieho efektu ihličnatých …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2010
  • Vedúci: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Chemistry / Chemistry