Bc. Kamila Kuchynková

Diplomová práce

Využití efektivní krizové komunikace v marketingové praxi

Use of Effective Crisis Communication in Marketing Practice
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení důležitosti krizové komunikace jako jednoho z významných nástrojů marketingové komunikace. Autorka poukazuje na stále rostoucí a veřejností očekávaný význam využití efektivní krizové komunikace jako součást Vztahů s veřejností. Teoretická část je zaměřena na pojem krize, krizová komunikace, její zásady a pravidla. Práce se věnuje přípravě krizové komunikace v podniku …více
Abstract:
The aim of the Master’s thesis is to evaluate the importance of crisis communication as one of the important tools of marketing communication. The author points out the ever increasing and publicly anticipated importance of using effective crisis communication as part of the Public Relations. The theoretical part focuses on the concept of crisis, crisis communication, its principles and rules. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní