Bc. Anastasiia Grigoreva

Bachelor's thesis

Hodnocení výkonnosti podniku na bázi pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu

Evaluation of company performance based on pyramidal decomposition of return on equity
Abstract:
Provádění finanční analýzy je v dnešní době jedna z nejdůležitějších činností pro posouzení finančního stavu společnosti, proto jsem si zvolila téma „Hodnocení výkonnosti podniku na bázi pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu“. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit výkonnost a finanční situaci v podniku pomocí provádění zkoumání horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, …more
Abstract:
Implementation of financial analysis nowadays is one of the most important activities for the assessment of financial condition of the company, therefore I chose the topic "Evaluation of company performance based on pyramidal decomposition of return on equity". The aim of the Bachelor thesis is to evaluate the performance and financial situation of the company by examining the implementation of horizontal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní