Bc. Tomáš GLAC, DiS.

Diplomová práce

Využití chlorhexidinu v prevenci infekce v okolí místa zavedení centrálního žilního katétru.

The use of chlorhexidine in the preventing infection around the insertion site of the central venous catheter.
Anotace:
Péče o centrální žilní katétr je specializovaná a technicky náročnější oblast ošetřovatelské péče. Tyto katétry jsou většinou zaváděny pacientům na operačních sálech a jednotkách intenzivní a resuscitační péče. Používání těchto katétrů s sebou nese i možné komplikace, které jsou dány jednak samotnou invazivitou, dobou zavedení, ale také počtem možných lumen. Mezi nejčastější komplikace centrálních …více
Abstract:
Care of central venous catheter is a specialized and technically demanding field of nursing care. These catheters are usually introduced to patients in operating rooms and intensive care and resuscitation. The use of these catheters carries and possible complications, which are attributable to the very invasive, time of introduction, but also the number of possible lumen. The most common complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GLAC, Tomáš. Využití chlorhexidinu v prevenci infekce v okolí místa zavedení centrálního žilního katétru.. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta