Hana Brabcová

Master's thesis

Využití logistické regrese ve výzkumu trhu

The use of logistic regression in the market research
Abstract:
Práce si klade za cíl rozhodnout o reálných možnostech využití logistické regrese při řešení úloh běžných ve výzkumech trhu s ohledem na požadavky zadavatelů výzkumů. Argumentem pro toto zhodnocení je porovnání jejích výstupů s výstupy alternativní klasifikační metody využívané v praxi -- metody rozhodovacích stromů. Téma je zpracováno do tří částí. První se zaměřuje na pokrytí teoretického rámce metody …more
Abstract:
The aim of this work is to decide the real usage of logistic regression in the market research tasks respecting the needs of final users of research results. The main argument for the final decision is the comparison of its output to the output of an alternative classification method used in practice -- a classification tree method. The topic is divided into three parts. The first part describes the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2010
  • Supervisor: Iva Pecáková
  • Reader: Pavel Ranocha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23264