Bc. Jitka Ressnerová

Bachelor's thesis

Realizované pomníky v Liberci do roku 1945

Realized monuments in Liberec untill 1945
Abstract:
Tato bakalářská práce vymezuje období v Liberci do roku 1945. Na základě dostupných pramenů a literatury uložených v SOkA Liberec zpracovává sedm pomníků významných osobností. Zachycuje jejich vznik v určitém historickém období. Zaměřuje se na popis pomníků, důvody jejich výstavby a v souvislosti s historickými událostmi na jejich další osudy.
Abstract:
The topic of this bachelor work is period until the year 1945 in Liberec. The main aim is to report about seven monuments built for seven great people from history. It further describes the monuments and how they look, the reasons they were built, and what happened to them through out the years. Materials for this work were found in SokA Liberec.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2014
Accessible from:: 25. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2014
  • Supervisor: Anna Habánová, M.A., Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ressnerová, Jitka. Realizované pomníky v Liberci do roku 1945. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Historical studies / Cultural-Historical and Museological Studies