Bc. Jitka Ressnerová

Bachelor's thesis

Realizované pomníky v Liberci do roku 1945

Realized monuments in Liberec untill 1945
Anotácia:
Tato bakalářská práce vymezuje období v Liberci do roku 1945. Na základě dostupných pramenů a literatury uložených v SOkA Liberec zpracovává sedm pomníků významných osobností. Zachycuje jejich vznik v určitém historickém období. Zaměřuje se na popis pomníků, důvody jejich výstavby a v souvislosti s historickými událostmi na jejich další osudy.
Abstract:
The topic of this bachelor work is period until the year 1945 in Liberec. The main aim is to report about seven monuments built for seven great people from history. It further describes the monuments and how they look, the reasons they were built, and what happened to them through out the years. Materials for this work were found in SokA Liberec.
 

Kľúčové slová

pomník Liberec výstavba odhalení
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zverejniť od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedúci: Anna Habánová, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ressnerová, Jitka. Realizované pomníky v Liberci do roku 1945. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Historical studies / Cultural-Historical and Museological Studies