Veronika JANOTOVÁ

Bakalářská práce

Kompetence ve výuce angličtiny jako cizího jazyka; Studie pokroku u dětí a dospívajících

Competence in English as a second language; A progress study of young learners and adolescents
Abstract:
This thesis concerns an analysis of the progress of a sample of young learners and adolescents of English as a second language. The theoretical part of the thesis focuses on factors which influence the process of acquiring a second language of the target age groups. It further provides a general look at language teaching and learner´s development. It also describes methods and activities suitable for …více
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o analýze pokroku v anglickém jazyce u vzorku dětí a dospívajících. Teoretická část práce se zaměřuje na faktory, které mohou hrát důležitou roli v procesu osvojování si cizího jazyka u těchto cílových věkových skupin. Práce dále poskytuje všeobecný přehled zabývajícího se učením jazyka a vývoje studentů. Také popisuje metody a aktivity vhodné pro tyto věkové skupiny …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOTOVÁ, Veronika. Kompetence ve výuce angličtiny jako cizího jazyka; Studie pokroku u dětí a dospívajících. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta