Mgr. Markéta Pevná

Master's thesis

Sociální konstrukce vlastní religiozity u pomáhajících pracovníků při práci s drogově závislými klienty v terapeutické komunitě

Social construction of own religiousness by helping workers with drug addicted clients in therapeutic community
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sociální konstrukcí vlastní religiozity u pomáhajících pracovníků při práci s drogově závislými klienty v terapeutické komunitě. Zaměřuje se na to, jakým způsobem se může projevovat patologická a zdravá religiozita při práci s drogově závislými klienty a jaký je možný dopad těchto projevů na samotné pomáhající pracovníky i na jejich klienty. Teoretická část práce nejprve vymezuje …more
Abstract:
The thesis deals with social construction of own religiousness by helping workers with drug addicted clients in therapeutic community. It focuses on the way how the pathological and health religiousness can manifest in work with drug addicted clients and what is the possible impact of these manifestations on the helping workers and on their clients. Theoretical part at first defines the concept of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií