Bc. Natálie Němcová

Bakalářská práce

Vliv diabetického mikroprostředí na metabolické dráhy in vitro

The effect of diabetic microenvironment on methabolic pathways in vitro
Anotace:
Diabetes mellitus je metabolické onemocnění se stále rostoucí prevalencí, jehož hlavním projevem je chronická hyperglykemie, která aktivuje pro buňku škodlivé metabolické dráhy. Výsledkem je tvorba nežádoucích metabolitů, které se uplatňují při vzniku diabetického onemocnění ledvin, jedné ze závažných komplikací diabetu eventuálně vedoucí k selhání ledvin. Buňky jsou vybaveny protektivními drahami …více
Abstract:
Diabetic mellitus is a metabolic disease with steadily rising prevalence. Chronic hyperglycaemia, a major abnormality present in diabetes, activates several harmful metabolic pathways that result in production of damaging metabolites. These are involved in the development of diabetic kidney disease, one of the serious diabetic complications eventually leading to kidney failure. Cells have protective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie