Bc. Natálie Němcová

Bachelor's thesis

Vliv diabetického mikroprostředí na metabolické dráhy in vitro

The effect of diabetic microenvironment on methabolic pathways in vitro
Abstract:
Diabetes mellitus je metabolické onemocnění se stále rostoucí prevalencí, jehož hlavním projevem je chronická hyperglykemie, která aktivuje pro buňku škodlivé metabolické dráhy. Výsledkem je tvorba nežádoucích metabolitů, které se uplatňují při vzniku diabetického onemocnění ledvin, jedné ze závažných komplikací diabetu eventuálně vedoucí k selhání ledvin. Buňky jsou vybaveny protektivními drahami …more
Abstract:
Diabetic mellitus is a metabolic disease with steadily rising prevalence. Chronic hyperglycaemia, a major abnormality present in diabetes, activates several harmful metabolic pathways that result in production of damaging metabolites. These are involved in the development of diabetic kidney disease, one of the serious diabetic complications eventually leading to kidney failure. Cells have protective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Biochemistry / Applied Biochemistry