Bc. Kateřina Pašiaková

Master's thesis

Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na transportní systém

Exercise therapy in obese women. Comparsion of the effect of home walking training and organized group exercise on transport system
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo porovnat vliv domácího tréninku chůzí (soubor A) a organizovaného skupinového tréninku (soubor B) u obézních žen na stupeň obezity a funkci kardiorespiračního aparátu (transportního systému). Pacientky absolvovaly na začátku i na konci 12 týdenního pohybového programu antropometrická a zátěžová vyšetření. Dosažené výsledky byly hodnoceny v rámci obou souborů i mezi oběma …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of individual walking training (group A) and group exercise therapy (group B) on obesity and cardiorespiratory transport system. Women of both groups completed 12 weeks of training program, before and after it the antropometric and spiroegrometric examination were carried out. The results were evaluated within both groups and between them. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Theses on a related topic

All theses