Bc. Lucie Vaverčaková

Diplomová práce

Vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční mužů produktivního věku

Development of oxygen transport system parameters after cardiovascular rehabilitation by working-age patients with chronic ischemic heart disease
Anotace:
Souhrn: Cílem naší práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního ambulantně řízeného rehabilitačního programu na vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku (VO2max, VO2max/kg, Wmax, Wmax/kg). Studie se zúčastnilo celkem 16 pacientů, muţů produktivního věku s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Po skončení rehabilitace došlo ke statisticky významnému zvýšení maximálního příjmu kyslíku, maximálního …více
Abstract:
Summary: The aim of this diploma thesis was to evaluate the physiological effectiveness and influence of 12-week long rehabilitation program on development of oxygen transport system parameters (VO2max, VO2max/kg, Wmax, Wmax/kg). 16 working-age patients with chronic ischemic heart disease participated on this study. After the end of the rehabilitation program maximum oxygen uptake, maximum performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta