Bc. Bohumila Holečková

Master's thesis

Rehabilitace pacientů se sklerózou multiplex kombinovaným tréninkem: vývoj tělesné zdatnosti a kvality života

Abstract:
Předkládaná studie se zabývá vlivem řízené pohybové terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Po dobu osmi týdnů byl testovaný soubor 7 pacientů podroben řízenému rehabilitačnímu programu, jehož součástí byl aerobní a posilovací trénink. Cílem práce bylo zjistit spiroergometrickým testem ukazatele tělesné zdatnosti (Wmax, VO2max) a testem 1-RM ukazatele svalové síly na začátku a na konci …more
Abstract:
Rehabilitation of multiple sclerosis patients by means of combined training: Progression of physical fitness and of quality of life Summary: This thesis deals with the impact of controlled kinesitherapy on multiple sclerosis patients. Tested group of 7 patients completed controlled rehabilitation program during a period of 8 weeks. This program consisted of aerobic and resistance training. The aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2006
  • Supervisor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta