Bc. Tereza Skoupá

Diplomová práce

Lateralita a její souvislost se specifickými poruchami učení

The laterality and its connection with learning disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá lateralitou a její spojitostí se specifickými poruchami učení. Tento záměr je zpracován pomocí empirického výzkumu, který je součástí praktické části diplomové práce. Teoretická část vymezuje základní informace o lateralitě, ontogenezi dítěte z hlediska vývoje laterality a specifických poruch učení a popisuje také základní druhy těchto poruch.
Abstract:
The diploma thesis is focused on laterality and its connection with learning disabilities. This intention is processed with empiric research which is the component of practical part of the diploma thesis. The theoretical part defines the basic information about laterality, evolution of child from the perspective of laterality and learning disabilities. The diploma thesis describes also the basic kinds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Přikrylová
  • Oponent: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy