Theses 

Informační systém pro školskou organizaci – Bc. Petra Matejová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Matejová

Diplomová práce

Informační systém pro školskou organizaci

Information system for school organization

Abstract: This diploma work deals with the issues of IT systems and their implementation in school system of Slovak republic. Introduction part clarifies the term "IT system", describes it's history and types of IT systems. Further, the diploma work deals with the practical use of IT systems in particular area and closely analyses the selected institution. It includes project and describtion of implementation of the system according to needs of institution in matter. The conclusion of the diploma work deals with the consideration of possible extension of the system in matter, contains users guide for future users and summarizes the achieved results of the work.

Abstract: Táto práca sa zaoberá problematikou tvorby informačných systémov a ich nasadením v prostredí školstva Slovenskej republiky. V úvode objasňuje pojem informačného systému, popisuje jeho históriu a druhy informačných systémov. Ďalej sa venuje využívaniu informačných systémov v danom úseku a podrobne analyzuje vybranú inštitúciu. Zahŕňa návrh a popis realizácie systému pre potreby danej inštitúcie. V závere sa venuje úvahe o možnostiach rozšírenia daného systému, obsahuje užívateľskú príručku pre potreby budúcich užívateľov a sumarizuje dosiahnuté výsledky práce.

Klíčová slova: informačný systém, školstvo, e-learning, analýza požiadaviek, návrh systému, realizácia systému, PHP, MySQL, Joomla

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz