Bc. Adéla Slánská

Bachelor's thesis

Dark Tourism v Praze

Dark Tourism in Prague
Abstract:
V bakalářské práci na téma Dark Tourism v Praze představuji produkt, který jsem vytvořila v podobě dvou temně laděných procházek Prahou. V práci zkoumám a zjišťuji, zda by byl o takový produkt zájem. Stěžejním cílem tedy bylo získání zpětné vazby ze strany potenciálních zákazníků pro možné zdokonalení mých služeb. V teoretické části práce seznamuji čtenáře se základními pojmy cestovního ruchu a marketingu …more
Abstract:
In the Bachelor Thesis called Dark Tourism in Prague I present a product which I have created in the form of two darkly tuned walks through Prague. In the thesis I examine and find out whether is this offer attractive for the market and if the potential clients would be interested in such a product. The main goal, therefore, was to obtain feedback from potential clients for the possible improvement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2018
  • Supervisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Mastný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze