Bc. David Mikulica

Bachelor's thesis

Využití Adobe Flash pro tvorbu interaktivních studijních opor pro distanční vzdělávání

Utilization of Adobe Flash for a creation of interactive educational materials for distance education
Anotácia:
Bakalářská práce „Využití Adobe Flash pro tvorbu interaktivních studijních opor“ pojednává o tvorbě interaktivních multimediálních výukových opor, které vedou ke zkvalitnění výukového procesu. Školy používají multimediální výukové opory přispívající k větší efektivitě výuky jak v distančním vzdělávání, tak i v prezenční výuce. Cílem bakalářské práce je vytvoření metodické příručky pro tvorbu těchto …viac
Abstract:
Bachelor thesis „Utilization of Adobe Flash for a creation of interactive educational materials“ deals with a creation of interactive multimedia tutorial materials which lead to the improvement of educational process. These materials contributing to the high effectiveness of education are being used at schools in distant studies as well as in daily studies. The aim of my Bachelor thesis is to produce …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedúci: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education