Bc. Vendula Mikačová

Diplomová práce

Projekt rozšíření sociálních služeb v organizaci Letokruhy, o.p.s.

The Project of Extension of Social Services in the Organization Letokruhy o.p.s.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je rozšíření sociálních sluţeb v organizaci Letokruhy, o.p.s. První kapitola teoretické části je věnována podnikatelskému plánu. Zde je popsána jeho charakteristika a struktura. Podnikatelský plán se vytváří jak při zakládání firmy, tak při jejím rozšíření. Následující kapitola pojednává o neziskových organizacích a moţnostech financování. Třetí kapitola je nejrozsáhlejší …více
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is the expansion of social services in the institution Letokruhy, Inc. The first chapter of theoretical part is devoted to the business plan where is described its characterics and structure. The business plan is drawn up when a company is establishing and expanding. The next chapter deals with non-profit institution and funding possibilities. The third chapter is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikačová, Vendula. Projekt rozšíření sociálních služeb v organizaci Letokruhy, o.p.s.. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví