Mgr. Kamila Prudičová

Diplomová práce

Motivace sester pro výkon povolání na oddělení intenzivní péče

The motivation of nurses to work in the Intensive care unit
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na téma motivace sester pracujících na oddělení intenzivní medicíny. Práce je rozdělena na dva celky. V teoretické části je nastíněna problematika motivace a pracovní motivace. Praktická část je věnována vyhodnocení kvantitativního dotazníkového výzkumu, který byl zaměřen na motivační a demotivační faktory, které ovlivňují sestry pracující na odděleních intenzivní medicíny …více
Abstract:
This diploma thesis studies the motivation behind the work of intensive care nurses. It is divided into two parts. The theoretical part describes the subject of motivation and its occupational aspects. The practical part evaluates the data acquired through questionnaires and attempts to find out both motivational and discouraging factors affecting the work of intensive care nurses.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta