Mgr. Monika Vrtková

Bakalářská práce

Aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace u jedinců se středně těžkou mentální retardací

Application of alternative and augmentative communication's systems individuals with a middle hard mental retardation
Anotace:
Vrtková, Monika: Aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace u jedinců se středně těžkou mentální retardací. Bakalářská práce, 2009. Bakalářská práce se zabývá komunikací jedinců se středně těžkou mentální retardací, možnostmi aplikace alternativních a augmentativních komunikačních systémů a používání komunikačních systémů v praxi.
Abstract:
Vrtková, Monika: Application of alternative and augmentative communication's systems with individuals with a middle hard mental retardation. Bachelor work, 2009.This Bachelor work deals communication of individuals with a middle hard mental retardation, possibilies of application in alternative and augmentatice communication's systems and the using communication's systems in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta