Bc. Anzhelika Kuxenko

Master's thesis

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market segmentation and customer behaviour analysis
Abstract:
Práce je věnována segmentaci trhu a analýze chování zákazníka. Cílem diplomové práce je provedení podrobné analýzy trhu s alkoholickými výrobky v Kazachstánu a spotřebitelského trhu s hlavním výstupem výzkumu – určením cílových segmentů pro propagaci a nabídku alkoholického výrobku značky Becherovka. Hypotéza č. 1: Becherovka jako alkoholický nápoj je známá, ale není příliš populární v Kazachstánu …more
Abstract:
The work is devoted to the segmentation and analysis of customer behavior. The aim of this thesis is a detailed analysis of the market for alcoholic products in Kazakhstan and consumer market with the main outcome of the research - identifying target segments for the promotion and marketing of alcoholic product brand Becherovka. Hypothesis. 1: Becherovka as an alcoholic beverage is known, but not too …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2014
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní