Bc. Magda MELOVSKÁ

Diplomová práce

Školní úspěšnost žáků 2. stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia ve vztahu k sociální opoře

Pupils of the Secondary School and Pupils of the Lower Grade of the Grammar School and Their School Success in the Relation to Their Social Support.
Anotace:
Práce se zaměřuje na sociální oporu jako jeden z klíčových faktorů ovlivňujících zvládání zátěže. Způsob vyrovnávání se se zátěží v dětství předurčuje zvládání náročných situací v dalším životě. Škola je pokládána za největší zdroj zátěže v dětském věku. Opakovaný prožitel školního úspěchu vede k rozvoji sebejistoty a sebedůvěry, naopak častý neúspěch má za následek rozvoj negativního sebehodnocení …více
Abstract:
This thesis is focused on the social support and its influence to the stress coping. The kind of the coping strategy used by children predicate how will be the person able to cope hard situations in time to come. The school is thought to the largest source of the stress in a period of the childhood. The frequent school success faces a development the self-respect and the self-confidence. The bad success …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 128675

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELOVSKÁ, Magda. Školní úspěšnost žáků 2. stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia ve vztahu k sociální opoře. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dw3ofc dw3ofc/2
4. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4. 4. 2011
Marklová, E.
5. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.