Vladimír Daňo

Bakalářská práce

Součinnostní cvičení zasahujících týmů IZS

Coordination exercise intervention teams of the Integrated Rescue System
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, jejich historii a současný rozsah působnosti. Zabývá se specifickými postupy při praktickém nácviku zásahů jednotlivých složek záchranného systému a jejich vzájemné komunikaci. Vymezuje teoretický rámec postupu zásahu při vybrané mimořádné události, rozsah odpovědnosti a evaluaci vybraných součinných cvičení složek. Po každé …více
Abstract:
The present study focuses on individual elements of the integrated rescue system, their history and current sphere of activity. The study deals with specific procedures in practical response-training of the individual elements of the rescue system as well as their mutual communication. Theoretical frame of response procedure within a given emergency, scope of responsibility and evaluation of the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech