Anton Lazouski

Diplomová práce

Product placement v České republice a Rusku

Product placement in the Czech Republic and in Russia
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo porovnat využití a vnímání reklamní techniky product placement v České republice a v Rusku. Zaměřuje se především na využití této techniky ve filmech a televizních seriálech. V první řadě vymezuje product placement, krátce popisuje jeho historii, měření efektivity a příklady jeho úspěšného a neúspěšného využití. Následně porovnává právní rámec upravující product placement …více
Abstract:
The goal of this Master's Diploma Thesis was to compare the use and perception of the product placement promotion technique in the Czech Republic and in Russia. It focuses mainly on the use of this technique in films and TV shows. First of all, the term product placement is defined, its history and measuring of its effectivity are described briefly, plus some examples of successful and unsuccessful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Václav Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36347