Bc. Petr Závodný

Master's thesis

Přeshraniční dopravní vazby na příkladu česko-slovenského pohraničí

Cross-border transport links to the example of Czech-Slovak border region
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá přeshraničními dopravními vazbami v česko-slovenském pohraničí. Jedná se o hranici, která je v evropském měřítku poměrně mladá, v současné podobě vznikla v roce 1993. Oba národy spojuje nejen společná historie, ale i kulturní podobnost a jazyk. Přes nedávné rozdělení se mezi státy zachovaly dobré vztahy a dochází ke spolupráci na různých úrovních. Úvodní kapitoly se věnují …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the cross-border traffic relations within the Czech-Slovak borderlands. This border is relatively young in the context of a European scale, with its current form officially established in 1993. Both nations are connected not only by their common history, cultural similarity and language, but managed also to keep good relations after the separation and to continue with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta