Petr Kocián

Diplomová práce

Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s.

Promotional mix and marketing communication effectiveness of the company Aviva životní pojišťovna, a.s.
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je provést analýzu komunikačního mixu společnosti působící na českém trhu životního pojištění, posoudit efektivitu marketingové komunikace a vyjádřit praktická doporučení pro optimalizaci komunikačního mixu a zvýšení efektivity marketingové komunikace. V teoretické části jsou uvedena specifika marketingu služeb, je definován komunikační mix jako součást marketingového …více
Abstract:
Primary objective of this diploma thesis is to conduct analysis of promotional mix of life insurance company operating on a Czech insurance market, to review efficiency of marketing communication and express practical recommendations for optimization of communication mix and increase of efficiency of marketing communication. First, theoretical part of thesis, presents particularity of marketing a service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Křížek
  • Oponent: Martin Kešner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26439