Bc. Radka Smržová

Diplomová práce

Vlivy gastronomie na výživu a zdraví spotřebitele

Gastronomy Influences on Nutrition and Health of Consumer
Anotace:
V diplomové práci se věnujeme vývoji a trendům v oblasti gastronomie, snažíme se dokázat,že zdravý životní styl /naše stravovací návyky a vnímání zdraví/ je ovlivněn gastronomií, trendy a doporučeními. Dále se také věnujeme společensko - psychologickým aspektům výživy a snažíme se ukázat důležitost a jejich místo ve vnímání gastronomie , výživy a zdraví. V neposlední řadě bychom chtěli čtenáři představit …více
Abstract:
The thesis deals with the development and trends in gastronomy, we try to prove that a healthy lifestyle / eating habits and our perception of health / is influenced cuisine, trends and recommendations. Furthermore, also deals with the social - psychological aspects of nutrition and try to show the importance of their place in the perception of food, nutrition and health. Finally, we would like to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavla Burešová
  • Oponent: Ing. Dana Johnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze