Theses 

Péče o dospělé osoby s autismem – Mgr. Soňa Dostálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Soňa Dostálová

Bakalářská práce

Péče o dospělé osoby s autismem

The padagogic Care about Adults with Autism

Anotace: Příjmení a jméno: Dostálová Soňa Katedra: Speciální pedagogika MU v Brně Název práce: Péče o dospělé osoby s autismem Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Počet stran: 44 Počet příloh:1 Počet titulů použité literatury a pramenů: Klíčová slova: Autismus Etiologie Mentální retardace Komunikace Sociální vztahy Představivost Program TEACCH Denní stacionář Domovy pro osoby se zdravotním postižením Resumé: Bakalářská práce je zaměřena na péči dospělých osob s autismem. Možnosti vzdělávání, pracovních aktivit a sociálního uplatnění. Cílem je zdůraznit potřeby dospělého jedince s autismem návrh a možné řešení pracovních aktivit a náplň denních činností, které by měli být naplněny v nejvyšší možné míře dle individuality uživatele a jeho možností. Záměrem je doložit v teoretické části důležitost péče o jedince s mentálním postižením a autismem. V praktické části je ucelená studie dvou uživatelů Domova se zdravotním postižením na Neumannové ulici v Brně.

Abstract: Příjmení a jméno: Dostálová Soňa Katedra: Speciální pedagogika MU v Brně Název práce: Péče o dospělé osoby s autismem Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Počet stran: 44 Počet příloh:1 Počet titulů použité literatury a pramenů: Klíčová slova: Autismus Etiology Cephalonia, mental retardation Communication Social relations Imagination Program TEACCH Social welfare institution Houm for handicappet people Resumé: My bachelor thesis discusses the care about autistic adults, their education posibilities, the work-activity and the social exercise. I would like to underline needs of autistic adults, analysis of their work-aktivity, daily schedule options and fulfilled their intentions. I pursue show importanc to care about autistic and handicappet adults in the theoretical part. I describe to studies about two handicappet adults, who lived at the Home in Brno, Neumann street. This studies is in practicaly part of my bachelor thesis.

Klíčová slova: Autismus, Etiologie, Mentální retardace, Komunikace, Sociální vztahy, Představivost, Program TEACCH, Denní stacionář, Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz