Bc. Jakub Tesař

Bakalářská práce

Udržitelný cestovní ruch

Sustainable Tourism
Anotace:
Tento text je rozdělen na tři základní části: teoretickou, analytickou a závěrovou: Teoretická část práce se snaží pochopit problematiku globalizace, udržitelného rozvoje a udržitelného cestovního ruchu. Teoretická část je zpracována metodou zhuštěné rozkladové analýzy a je doplněna autorovými názory a pro účel bakalářské práce zpracovanými komparacemi. Jejím cílem je zmapovat linii vzniku udržitelného …více
Abstract:
This text is divided into three basic parts: theoretical, analytical and final:The theoretical part of the thesis tries to understand the problems of globalization, sustainable development and sustainable tourism. The theoretical part is elaborated by the method of condensed analysis and is supplemented by the author's opinions and for the purpose of the bachelor thesis compiled comparisons. Its aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/mw2vw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze