Terezie Petzová

Diplomová práce

Možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu na území CHKO Brdy

Sustainable tourism development in the Brdy Protected Landscape Area
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem udržitelného cestovního ruchu v chráněných oblastech. Cílem práce je zhodnocení možností rozvoje udržitelného cestovního ruchu na území konkrétní chráněné krajinné oblasti. Teoretická část práce se zabývá touto problematikou v obecné rovině. V praktické části je problematika řešena na konkrétním příkladu CHKO Brdy. V rámci analýzy potenciálu řešeného území byla provedena …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of sustainable tourism in protected areas. The aim of the thesis is to evaluate the possibilities of sustainable tourism development in the protected area. The theoretical part of the thesis deals with the issue in general terms. The problem is practically solved on the example of Brdy Protected Landscape Area (PLA). An identification for localization and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Martin Pělucha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70412

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia