Bc. Kristýna Hozdová

Master's thesis

STUDIUM MORFOLOGIE NANOVLÁKEN A JEJICH NÁSLEDNÁ MODIFIKACE STŘÍBREM PRO APLIKACE V MIKROBIOLOGII

Study of nanofibrous morphology and its subsequent silver modification for microbiology applications
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit membránu z nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování, která by měla antimikrobiální schopnosti. Nejprve byl zvolen čistý polymer polyamid 6 pro jeho uniformitu vláken, u kterého byla zkoumána morfologie a vliv této morfologie pro průchodnost batkerií. Původním předpokladem bylo, že bakterie, které mají větší rozměry než póry v nanovlákenné membráně, touto …more
Abstract:
The aim of this thesis was to develop nanofibers membranes possessing antimicrobial properties. Polyamide 6 was chosen for its uniform fiber morphology. The effect of this morphology was examined for the penetration of bacteria. The original assumption was that bacteria that have larger dimensions than the pores in the nanofiber membrane will not pass through this membrane. Since this idea was not …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hozdová, Kristýna. STUDIUM MORFOLOGIE NANOVLÁKEN A JEJICH NÁSLEDNÁ MODIFIKACE STŘÍBREM PRO APLIKACE V MIKROBIOLOGII . Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní