Bc. Kristýna Hozdová

Master's thesis

STUDIUM MORFOLOGIE NANOVLÁKEN A JEJICH NÁSLEDNÁ MODIFIKACE STŘÍBREM PRO APLIKACE V MIKROBIOLOGII

Study of nanofibrous morphology and its subsequent silver modification for microbiology applications
Anotácia:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit membránu z nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování, která by měla antimikrobiální schopnosti. Nejprve byl zvolen čistý polymer polyamid 6 pro jeho uniformitu vláken, u kterého byla zkoumána morfologie a vliv této morfologie pro průchodnost batkerií. Původním předpokladem bylo, že bakterie, které mají větší rozměry než póry v nanovlákenné membráně, touto …viac
Abstract:
The aim of this thesis was to develop nanofibers membranes possessing antimicrobial properties. Polyamide 6 was chosen for its uniform fiber morphology. The effect of this morphology was examined for the penetration of bacteria. The original assumption was that bacteria that have larger dimensions than the pores in the nanofiber membrane will not pass through this membrane. Since this idea was not …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hozdová, Kristýna. STUDIUM MORFOLOGIE NANOVLÁKEN A JEJICH NÁSLEDNÁ MODIFIKACE STŘÍBREM PRO APLIKACE V MIKROBIOLOGII . Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní