Bc. Filip Chen

Diplomová práce

Finanční analýza a ocenění podniku ve srovnání s vybranými podniky z odvětví

Financial analysis and valuation of the company in comparison with selected companies from the industry
Anotace:
Diplomová práce „Finanční analýza a ocenění podniku ve srovnání s vybranými podniky z odvětví“ se zabývá hodnocením výkonnosti a finančního zdraví vybraného podniku s pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků jsou formulována doporučení pro zlepšení stávajícího stavu a jejich dopad je analyzován v souvislosti s oceněním podniku. V teoretické části jsou vymezeny ukazatele výkonnosti (mimo jiné …více
Abstract:
The diploma thesis "Financial analysis and valuation of the company in comparison with selected companies from the industry" focuses on the evaluation of performance and financial health of a selected company using the methods of financial analysis. Based on the results, recommendations for improving the current situation are formulated and their impact is analyzed with respect to the valuation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta