Mgr. Jan Šamánek

Advanced ('rigorózní') thesis

Soudní aplikace soutěžní doktríny stlačování marží

Margin Squeeze:Judicial Applications of a Competition Doctrine
Abstract:
Rigorózní práce "Soudní aplikace soutěžní doktríny stlačování marží" nejprve obecně popisuje doktrínu stlačování marží a podmínky jejího použití (kapitola 1). Dále se věnuje soudní aplikaci této doktríny v případu Deutsche Telekom, a to ve všech fázích řízení (kapitola 2). Poté se zaměřuje na problematické aspekty případu Deutsche Telekom, zvláště na zvolený test stlačování marží (kapitola 3). Evropský …more
Abstract:
The thesis "Margin Squeeze: Judicial Applications of a Competition Doctrine" analyses the judicial application of the margin squeeze doctrine, in particular by the Court of Justice of the European Union. Margin squeeze is a competition doctrine which concerns a form of abuse of the dominant position, prohibited by Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). According …more
Abstract:
hose provided by the Opinion of the Advocate General Ján Mazák. These are described and commented on. Conclusions follow (Chapter 6).
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2011
  • Reader: JUDr. David Raus, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta