Bc. Eliška MUDRUŇKOVÁ

Diplomová práce

Pracovní sešit ve výuce biologie bezobratlých živočichů pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

Workbook in teaching biology of invertebrates for primary schools and lower degree of grammar schools
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo navržení a zhotovení pracovního sešitu, který doplní sadu s trvalými mikroskopickými preparáty (dále jen TMP) vybraných skupin bezobratlých živočichů pro druhý stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií. Nezbytnou součástí pracovního sešitu je zhotovení příručky s řešením úloh. Dalším cílem bylo zjistit, jaké je praktické využití sady a atlasu s TMP při výuce …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to design and make the workbook, which will complete the set of permanent microscopic slides (hereinafter referred to as PMS) of selected groups of invertebrates for the second degree of primary school and lower degree of grammar school. An essential part of the workbook is making a manual with answers of the tasks. Another goal was to determine what the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2014
Zveřejnit od: 12. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Drbalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUDRUŇKOVÁ, Eliška. Pracovní sešit ve výuce biologie bezobratlých živočichů pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.11.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta