Bc. Lucie HAUPTMANOVÁ

Diplomová práce

Hodnotová orientace v souvislosti s životní spokojeností ve stáří

Value orientation in relation to life satisfaction in old age
Anotace:
Práce se svým zaměřením zabývá v obecném pojetí problematikou hodnotové orientace a životní spokojeností ve stáří. V užším pojetí se pak snaží popsat jednotlivé hodnotové oblasti v životě seniorů a dále rozvést jednotlivé pilíře životní spokojenosti z pohledu různých autorů. S touto problematikou dává dále do souvislosti pojmy jako životní potřeby, osobní pohodu, kvalitu života, motivaci lidského chování …více
Abstract:
The work is dealing with common problematic of value orientation and life needs in old age. In narrower concept it describes individual value regions in life of senior citizens and expands each column of life satisfaction from the point of view of various authors. With this problematic it also connects concepts such as life needs, personal well-being, quality of life, human behavior and motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAUPTMANOVÁ, Lucie. Hodnotová orientace v souvislosti s životní spokojeností ve stáří. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta