Bc. Pavlína HRBÁČOVÁ

Diplomová práce

Máme se bát umírání? Řízení péče o umírající ve vybraných pobytových sociálních službách pro seniory

Are we Afraid of Dying? Management of the Care for Dying People in Selected Residential Houses for the Elderly
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení péče o umírající ve vybraných pobytových sociálních službách pro seniory. Teoretická část mé diplomové práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na obecné principy managementu jako je řízení, strategie a organizace. Druhá kapitola se týká tématu sociálních služeb, zejména pobytových sociálních služeb pro seniory, potřeb seniorů a …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the management of the care for dying people in selected residential social services for the elderly. The theoretical part of my diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter focuses on general management principles such as management, strategy, and organization. The second chapter deals with the topic of social services, especially residential social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRBÁČOVÁ, Pavlína. Máme se bát umírání? Řízení péče o umírající ve vybraných pobytových sociálních službách pro seniory. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií