Pavla CHLUPOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Životní spokojenost dětí v období manželské či partnerské krize jejich rodičů

Life satisfaction of children during marriage or partnership crisis of their parents
Abstract:
Ve své práci stručně charakterizuji pojem životní spokojenost a spokojenost dětí, především se zaměřením na uspokojování jejich základních potřeb. Poté se zabývám rodinou jakou významným faktorem v životě dětí, kde uvádím charakteristiku rodiny, její funkce a význam rodiny pro děti. Pro příznivý vývoj dětí je důležitá harmonická rodina bez četných krizí. Tudíž se v dalších kapitolách zabývám vztahem …more
Abstract:
In my thesis I shortly characterize a concept of a life satisfaction and a children satisfaction, mainly I focus on satisfying of their primary needs. Next I deal with a family like a significant factor in children life where I state a characteristic of the family, its function and an importance of the family for children. For children a favorable development it is important the harmonious family without …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2012
Accessible from:: 14. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vera Kristýna Jandačková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHLUPOVÁ, Pavla. Životní spokojenost dětí v období manželské či partnerské krize jejich rodičů. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta