Bc. Jana VALÁŠKOVÁ

Master's thesis

Statistické zpracování všech nemocí z povolání přiznaných na KPPL ve FNO od roku 2006

Statistical Processing of All Occupational Diseases Awarded to the Clinic of Occupation and Preventive Medicine in University Hospital in Ostrava since 2006
Abstract:
Výskyt nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního stavu pracující populace. Jejich výskyt sebou přináší nejen sociální a ekonomické dopady, ale také důležité informace o rizikovosti pracovního prostředí, účinnosti prevence, pro vědecký výzkum, pro vzdělávání v oboru a pro mezinárodní srovnávání. Z hlediska zdravotního i společenského představují nemoci z povolání vysoce nežádoucí jev, kterému …more
Abstract:
The incidence of occupational diseases is a significant indicator of working population health. This incidence has not only social and economic impacts but it gives us important about a risk of a working enviroment, an effectiveness of prevention and information for scientific research, an education and an international comparison. The occupational diseases constitute a highly undesirable phenomenon …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALÁŠKOVÁ, Jana. Statistické zpracování všech nemocí z povolání přiznaných na KPPL ve FNO od roku 2006. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta