Bc. Jana VALÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Statistické zpracování všech nemocí z povolání přiznaných na KPPL ve FNO od roku 2006

Statistical Processing of All Occupational Diseases Awarded to the Clinic of Occupation and Preventive Medicine in University Hospital in Ostrava since 2006
Anotace:
Výskyt nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního stavu pracující populace. Jejich výskyt sebou přináší nejen sociální a ekonomické dopady, ale také důležité informace o rizikovosti pracovního prostředí, účinnosti prevence, pro vědecký výzkum, pro vzdělávání v oboru a pro mezinárodní srovnávání. Z hlediska zdravotního i společenského představují nemoci z povolání vysoce nežádoucí jev, kterému …více
Abstract:
The incidence of occupational diseases is a significant indicator of working population health. This incidence has not only social and economic impacts but it gives us important about a risk of a working enviroment, an effectiveness of prevention and information for scientific research, an education and an international comparison. The occupational diseases constitute a highly undesirable phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALÁŠKOVÁ, Jana. Statistické zpracování všech nemocí z povolání přiznaných na KPPL ve FNO od roku 2006. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta