Bc. Jan Vlček

Master's thesis

Implementace DMS v pojišťovnictví

Implementation of DMS in Insurance
Abstract:
Práce se zaměřuje na popis celého procesu implementace document management systému v organizaci, která se věnuje poskytování pojišťovnických služeb občanům na území české republiky. Hlavním zaměřením praktické části je zdokumentování výběru a následné implementace systému, který usnadní zpracování dokumentů a zprůhlední nakládání s nimi.
Abstract:
The thesis focuses on description of document management system implemeting in an organization dedicated to providing insurance services to citizens in Czech republic. The main focus of the practice part is document selection and subsequent implementation of a system to facilitate processing documents and transparent management.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Reader: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS