Bc. Jan Vlček

Master's thesis

Implementace DMS v pojišťovnictví

Implementation of DMS in Insurance
Anotácia:
Práce se zaměřuje na popis celého procesu implementace document management systému v organizaci, která se věnuje poskytování pojišťovnických služeb občanům na území české republiky. Hlavním zaměřením praktické části je zdokumentování výběru a následné implementace systému, který usnadní zpracování dokumentů a zprůhlední nakládání s nimi.
Abstract:
The thesis focuses on description of document management system implemeting in an organization dedicated to providing insurance services to citizens in Czech republic. The main focus of the practice part is document selection and subsequent implementation of a system to facilitate processing documents and transparent management.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS