Vítězslav LOS

Bachelor's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost na Ostravsku

Long-term unemployment in the Ostravian region
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problému dlouhodobé nezaměstnanosti na Ostravsku s ohledem na aspekty sociální práce. Použitá srovnání a analýzy se vždy vztahují k létům 2011 ? 2015. Práce obsahuje pět hlavních kapitol. První kapitola se věnuje základním pojmům nezaměstnanosti. Druhá kapitola se zaměřuje na dlouhodobou nezaměstnanost. Ve třetí kapitole jsou popsány možnosti prevence dlouhodobé nezaměstnanosti …more
Abstract:
The Bachelor Thesis explored long-term unemployment issues with regard to social work in Ostravian region. Comparisons and analysis have been always referred to years 2011-2015. The Thesis contains five main chapters. General terms of the unemployment have been described in the first chapter. The second chapter has been focused on the long-term unemployment. Long-term unemployment options of prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LOS, Vítězslav. Dlouhodobá nezaměstnanost na Ostravsku. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií