Bc. Marek Šimáček

Bachelor's thesis

Zjišťování výživových zvyklostí úpolového sportovce: zápas – volný styl, muži, váhová kategorie do 84 kilogramů. T.A.K. Hellas Brno

Nutrition habits determination of wrestling sportsman - free style men, weight division under 84 kilograms. T.A.K. Hellas Brno
Abstract:
ŠIMÁČEK Marek: Zjišťování výživových zvyklostí úpolového sportovce: zápas – volný styl, muži, váhová kategorie do 84 kilogramů. T.A.K. Hellas Brno. Bakalářská práce. Brno: Masarykova universita, fakulta sportovních studií, 2010. Práce se zabývá základními otázkami sportovní výživy zápasníků váhové kategorie do 84 kilogramů. Mapuje znalosti o výživě a správných stravovacích návycích vybraných sportovců …more
Abstract:
SIMACEK Marek: Nutrition habits determination of wrestling sportsman - free style men, weight division under 84 kilograms. T.A.K. Hellas Brno Bachelor thesis: Masarykś University, the Faculty of sports studies, 2010. The work considers with basic questions of sports nutrition of wrestling sportsman weight division till 84 kilograms. It represents knowledge about nutrition and correct catering habits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií