Bc. Marek Šimáček

Bachelor's thesis

Zjišťování výživových zvyklostí úpolového sportovce: zápas – volný styl, muži, váhová kategorie do 84 kilogramů. T.A.K. Hellas Brno

Nutrition habits determination of wrestling sportsman - free style men, weight division under 84 kilograms. T.A.K. Hellas Brno
Anotácia:
ŠIMÁČEK Marek: Zjišťování výživových zvyklostí úpolového sportovce: zápas – volný styl, muži, váhová kategorie do 84 kilogramů. T.A.K. Hellas Brno. Bakalářská práce. Brno: Masarykova universita, fakulta sportovních studií, 2010. Práce se zabývá základními otázkami sportovní výživy zápasníků váhové kategorie do 84 kilogramů. Mapuje znalosti o výživě a správných stravovacích návycích vybraných sportovců …viac
Abstract:
SIMACEK Marek: Nutrition habits determination of wrestling sportsman - free style men, weight division under 84 kilograms. T.A.K. Hellas Brno Bachelor thesis: Masarykś University, the Faculty of sports studies, 2010. The work considers with basic questions of sports nutrition of wrestling sportsman weight division till 84 kilograms. It represents knowledge about nutrition and correct catering habits …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií